• Hem
  • / Vanliga frågor
  • / Frågor och svar

Frågor och svar

Vad är kvalitetsmärket Svensk e-legitimation?

Svensk e-legitimation är ett kvalitetsmärke för svenska e-legitimationer. E-legitimationsutfärdare ansöker till E-legitimationsnämnden, som granskar och godkänner mot Tillitsramverket för Svensk e-legitimation. Tillitsramverket följer internationell standard. Godkända e-legitimationer har licensavtal med nämnden och får använda kännetecknet "Svensk e-legitimation".

Vilka berörs?

Företag och offentliga myndigheter som behöver e-legitimeringar i sina digitala tjänster har möjlighet att ställa krav på att eID-leverantören ska leverera lösningar som är godkända enligt tillitsramverket för svensk e-legitimation. E-legitimationsutfärdare kan dra nytta av kännetecknet Svensk e-legitimation i sin marknadsföring.

På sikt är det tänkt att kännetecknet ska hjälpa användare och ansvariga för digtala tjänster att veta vilka inloggninsmetoder som det finns anledning att hysa tillit för.

Varför behövs kvalitetsmärket Svensk e-legitimation?

När myndigheterna i offentlig sektor, och de företag som vill, samverkar kring en gemensam kravbild leder det till en gemensam syn på tillitsnivåer samt till innovativa e-legitimationstjänster. Det blir enklare för varje organisation att ställa krav genom att hänvisa till att leverantörer ska erbjuda lösningar som är godkända på minst en viss tillitsnivå enligt Svensk e-legitimation. Granskningen och kvalitetsmärket Svensk e-legitimation öppnar upp för nya aktörer att erbjuda e-legitimationstjänster.

Nya EU-regler påverkar alla offentliga e-tjänsters e-legitimeringar och e-underskrifter. Svensk e-legitimation underlättar den samordning och övergång som krävs vad gäller tillitsnivåer. Tillitsnivåerna är jämförbara med EU:s tillitsnivåer (eIDAS).

Vilka e-legitimationer kommer att ha kvalitetsmärket?

Det är upp till varje utfärdare att besluta om att ansöka om att bli godkänd utfärdare enligt Svensk e-legitimation och få använda kvalitetsmärket. Både nuvarande och nya e-legitimationer har möjligheten. I takt med att formella beslut fattas publiceras information här på elegnamnden.se.

Nyhetsbrev

Sociala medier