Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
 • Hem
 • / Om oss
 • / Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

DIGG stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt.

Det här gör vi nationellt:

 • Erbjuder valfrihetssystem för e-legitimering
 • Granskar och godkänner e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation
 • Granskar fristående underskriftstjänster
 • Standardiserar e-legitimering och e-underskrift genom:
  - Tillitsramverket för Svensk e-legitimation
  - DIGG:s tekniska ramverk
  - DIGG:s specifikation för fristående underskriftstjänst

Det här gör vi internationellt:

 • Företräder Sverige i eIDAS samarbetsnätverk
 • Sveriges kontaktpunkt – Single Point of Contact inom eIDAS
 • Ansvarar för den svenska eIDAS-noden Sweden Connect
 • Deltar i internationell standardisering