E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Våra ansvarsområden

DIGG hjälper myndigheter, kommuner och landsting att säkra försörjningen av e-legitimationstjänster. Det vi gör är även till nytta för företag och privatpersoner.

Vi utfärdar däremot inte egna eller statliga e-legitimationer.

Nyhetsbrev

Sociala medier