E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / Om oss
  • / Om E-legitimationsnämnden

Om E-legitima­tions­­nämnden

Den statliga myndigheten E-legitimationsnämnden bildades den 1 januari 2011 och är sedan den 1 september 2018 en del av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Den 1 september övergick nämndens verksamhet och personal i den nya Myndigheten för digital förvaltning, som är inrättad för att driva Sveriges förvaltningsövergripande digitalisering. Myndighetens säte är i Sundsvall och E-legitimationsnämndens verksamhet blir ett av kärnområdena i den nya myndigheten.

E-legitimationsnämndens ledamöter är utsedda av regeringen. Nämnden leds av ordföranden och den löpande verksamheten på kansliet av kanslichefen.

Nämnden består av följande ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande, generaldirektör Tillväxtverket
Annika Bränström, kanslichef E-legitimationsnämnden
Per Mosseby, rådgivare
Stefan Olowsson, it-direktör Försäkringskassan
Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket
Jan Zetterdahl, it-direktör Skatteverket

Kansliet

Annika Bränström, kanslichef
Roger Fagerud, IT-strategi
Inger Greve, kommunikation
Pia Ohlén, kommunikation
Adam Panzer, juridik

Nyhetsbrev

Sociala medier