Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / Om oss
  • / Om E-legitimationsnämnden

Om E-legitima­tions­­nämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2011 och verkar sedan september 2016 under Finansdepartementet.

Den 31 augusti 2018 upphör myndigheten och den 1 september övergår nämndens verksamhet och personal i den nya Myndigheten för digital förvaltning, som inrättas för att driva Sveriges förvaltningsövergripande digitalisering. Myndighetens säte är i Sundsvall och E-legitimationsnämndens verkasmhet blir ett av kärnområdena i den nya myndigheten.

E-legitimationsnämndens ledamöter är utsedda av regeringen. Nämnden leds av ordföranden och den löpande verksamheten på kansliet av kanslichefen.

Nämnden består av följande ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande, generaldirektör Tillväxtverket
Annika Bränström, kanslichef E-legitimationsnämnden
Per Mosseby, rådgivare
Stefan Olowsson, it-direktör Försäkringskassan
Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket
Jan Zetterdahl, it-direktör Skatteverket

Kansliet:

Annika Bränström, kanslichef
Roger Fagerud, IT-strategi
Inger Greve, kommunikation
Pia Ohlén, kommunikation
Adam Panzer, juridik

Nyhetsbrev

Sociala medier