Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / Om oss
  • / Om E-legitimationsnämnden

Om E-legitima­tions­­nämnden

Den statliga myndigheten E-legitimationsnämnden bildades den 1 januari 2011 och är sedan den 1 september 2018 en del av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Den 1 september övergick nämndens verksamhet och personal i den nya Myndigheten för digital förvaltning, som är inrättad för att driva Sveriges förvaltningsövergripande digitalisering. Myndighetens säte är i Sundsvall och E-legitimationsnämndens verksamhet är ett av kärnområdena i den nya myndigheten.

Nyhetsbrev

Sociala medier