• Hem
  • / Om oss
  • / Om E-legitimationsnämnden

Om E-legitima­tions­­nämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2011 och verkar sedan september 2016 under Finansdepartementet.

Under hösten 2018 blir nämndens verksamhet och personal ett kärnområde i en ny myndighet, Myndigheten för digital förvaltning, som inrättas för att driva Sveriges förvaltningsövergripande digitalisering.

E-legitimationsnämndens ledamöter utses av regeringen. Nämnden leds av ordföranden och den löpande verksamheten på kansliet av kanslichefen.

Nämnden består av följande ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande, generaldirektör Tillväxtverket
Annika Bränström, kanslichef E-legitimationsnämnden
Per Mosseby, rådgivare
Stefan Olowsson, it-direktör Försäkringskassan
Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket
Jan Zetterdahl, it-direktör Skatteverket

Kansliet:

Annika Bränström, kanslichef
Roger Fagerud, IT-strategi
Inger Greve, kommunikation
Pia Ohlén, kommunikation
Adam Panzer, juridik
Eva Sartorius
, strategi

Nyhetsbrev

Sociala medier