Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Webbanmälan

Anmäl dig här till vårens forum för betrodda tjänster och elektronisk identifiering den 16 maj

Du kan anmäla max två personer per företag. Antalet platser är begränsat.
Anmälan stängs när forumet blivit fullbokat eller senast den 8 maj.

Dag: Onsdagen den 16 maj.

Tid: 09.00–16.00 (vi börjar med kaffe från 08.15) Lunch kl 12.40–13.40 sker i egen regi

Plats: Konferensrum New York, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Multiple selectionJag anmäler även min kollega:Anmälan är bindande men kan överlämnas till annan kollega vid förhinder

Information om E-legitimationsnämndens behandling av dina personuppgifter

Läs E-legitimationsnämndens integritetspolicy rel="external".

Multiple selection

Varmt välkommen

E-legitimationsnämnden och PTS

För ev frågor, vänligen maila till kansliet@elegnamnden.se

Nyhetsbrev

Sociala medier