Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Tidigare E-legitimationsdagar

Här hittar du bildspel, program och annat material från tidigare E-legitimationsdagar.

E-legitimationsdagen 2016

2016 års konferens hölls på Lustikulla konferens och var fullsatt med 250 deltagare. Här hittar du bildspel, filmade pass, filmade intervjuer och foton.

Plenum

Intervjuer

Seminarier