Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / Om oss
  • / Enkäter

E-legitimationsnämndens tidigare enkäter

E-legitimationsnämnden gjorde under sin tid enkät­undersökningar för att mäta offentlig sektors användning av e-legitimation och e-underskrifter.

Enkätresultaten finns nedan.