• Hem
  • / Om oss
  • / Enkäter

E-legitimationens enkäter

E-legitimationsnämnden genomför varje år en enkätundersökning för att mäta offentlig sektors användning av e-legitimation och e-underskrifter.

Enkätresultaten publiceras här på sidan.

Nyhetsbrev

Sociala medier