Leverantörsmöte om eIDAS-förordningen den 27 nov 2017

Tillsammans med Post- och telestyrelsen arrangerar vi ett informationsmöte för leverantörer den 27 november i Stockholm. Det är införandet av eIDAS-förordningen som står i fokus på mötet.

Preliminärt program

 • Inledning och välkomnande
 • eIDAS-förordningen
  • eID – utländska e-leg och svenska e-leg
  • Specifika krav i förordningen på icke kvalificerade betrodda tjänster
  • Acceptera e-underskrifter från andra länder i offentliga organisationer
 • Information från andra ansvariga myndigheter för eIDAS-förordningen
 • eIDAS-noden och metadataregister - status och anslutningstips
 • Incidentrapportering och tillsyn betrodda tjänster
 • Incidenthantering eID
 • Utredningen effektiv styrning av nationella digitala tjänster
 • Juridisk vägledning för e-legitimering och e-underskrift
 • Nytt från Finansdepartementet
 • Vad händer internationellt
 • Frågor/Diskussion/ utvärdering