Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
 • Hem
 • / Nyheter

Nyheter

 • 27
  nov
  Skatteverket först ut med att öppna en e-tjänst för utländsk e-legitimation 27 november 2019, 09:23 Nu är det möjligt att använda en utländsk e-legitimation i en statlig myndighets e-tjänst. Det är Skatteverket som öppnat för utländska företag att använda tjänsten för rot- och rutavdrag. Utländska utförare kan nu legitimera sig i tjänsten, utföra sitt ärende och skriva under med hjälp av sin utländska e-legitimation.
 • 7
  nov
  E-legitimation används allt mer när myndigheter och kommuner digitaliserar 07 november 2019, 07:15 Användningen av e-legitimation för att logga in i offentliga tjänster ökar. Mest märks ökningen hos kommuner och regioner. Samtidigt står statliga myndigheter för en större del av de transaktioner som genomförs med e-legitimation. Detta är några av de iaktagelser som gjorts i årets enkätundersökning E-legitimering inom den offentliga förvaltningen som nu går att ta del av på digg.se.
 • 4
  nov
  DIGG blir nationell samordnare för arbetet med en gemensam digital ingång till Europa 04 november 2019, 10:14 Regeringen har beslutat att ge DIGG uppdraget som nationell samordnare för arbetet med en gemensam digital ingång till Europa (även kallad Single digital gateway). Kommerskollegium kommer att bistå DIGG i vissa delar.
 • 19
  sep
  En lag för tillgänglighet och digitalisering 19 september 2019, 07:30 Den 23 september börjar kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla för webbplatser som är högst ett år gamla. Lagen är viktig för allas rätt till digital offentlig service men också för digitaliseringen av offentlig förvaltning.
 • 10
  sep
  Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte 10 september 2019, 14:17 Slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte lämnas över till energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman.

Nyhetsbrev

Sociala medier