Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
 • Hem
 • / Nyheter

Nyheter

 • 21
  feb
  Säkra e-legitimationer nyckeln till framgångsrik digitalisering i Sverige och Europa 21 februari 2020, 11:05 EU-kommissionen presenterade i veckan sina nya mål för en digital omställning i Europa. EU:s datastrategi och politiska alternativ kring artificiell intelligens (AI), är de första stegen mot dessa mål. En översyn av eIDAS-förordningen föreslås bland flera initiativ för att utveckla och stärka cybersäkerheten. DIGG är Sveriges eIDAS-myndighet och ansvarar för Sveriges anslutning och eIDAS-nod.
 • 6
  feb
  Innovationstävling ska ge flexibla transporter 06 februari 2020, 16:24 Nu lanseras en innovationstävling med målet att förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett ombudsnät som är mer anpassat för mottagaren
 • 3
  feb
  DIGG övertar ramverket för digital samverkan 03 februari 2020, 13:36 Nu övertar DIGG – Myndigheten för digital förvaltning ansvaret för det svenska ramverket för digital samverkan. Samtidigt lanseras en uppdaterad version av ramverket.
 • 15
  jan
  Värdet av AI inom det offentliga beräknas till miljarder årligen 15 januari 2020, 14:51 Ökad användning av artificiell intelligens (AI) kan stärka välfärden och skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande ca 140 miljarder årligen. Det framkommer i en delrapport från DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - som nu överlämnats till regeringen.
 • 11
  dec
  DIGG får två nationella uppdrag för att utveckla gemensamma it-lösningar 11 december 2019, 16:18 Regeringen har beslutat att ge DIGG uppdraget att i samverkan leda arbetet i två nationella uppdrag. Det ena syftar till att etablera ett nationellt ramverk för grunddata. Det andra uppdraget ska leda till en gemensam digital infrastruktur för att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, regioner och kommuner.