Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
 • Hem
 • / Nyheter

Nyheter

 • 19
  aug
  Nu tillåts tyska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster 19 augusti 2019, 14:25 Som största EU-land kan nu Tyskland logga in med e-legitimation i Sveriges offentliga e-tjänster. Beslutet att släppa in Tyskland i den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect togs av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning i början av augusti 2019.
 • 14
  jun
  Sverige tvåa i EU:s digitaliseringsindex 14 juni 2019, 13:29 Enligt den nyligen publicerade DESI-rapporten där EU-kommissionen rankar EU:s medlemsstater utifrån digital ekonomi och samhälle, placerar sig Sverige på en andraplats, med ett index på 69,5.
 • 13
  jun
  Årets e-handelsmyndighet och matchningsraket 13 juni 2019, 16:21 Som ett led i att främja elektroniska inköpsprocesser följer DIGG regelbundet upp de statliga myndigheternas e-handelarbete. DIGG har utsett två myndigheter som på olika sätt utmärkt sig i sitt arbete med e-handel under 2018.
 • 10
  jun
  Långa projekt och ökade it-kostnader hos myndigheter 10 juni 2019, 07:00 DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har analyserat ca 60 myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad och summerat resultaten i en rapport som nu är lämnad till regeringen. Analysen visar bland annat att genomsnittslängden för ett it-projekt är två och halvt år och att it-kostnaderna, som andel av verksamhetskostnad, har ökat de senaste åren.
 • 26
  maj
  Så kan samhället bidra och ge tillgång till säker och effektiv grunddata 26 maj 2019, 12:20 Våren 2018 fick Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket i uppdrag att med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som samordnande myndighet, analysera och ta fram förslag på gemensamma riktlinjer för samhällets grunddata. Rapporten med flera förslag är nu inlämnad till regeringen.

Nyhetsbrev

Sociala medier