E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Så här behandlar vi personuppgifter

Här hittar du vår policy för behandling av personuppgifter

Nyhetsbrev

Sociala medier