E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / Juridik och teknik
  • / Tekniska kravdokument och standarder

Tekniska kravdokument och standarder

Här hittar du våra tekniska kravdokument och standarder.

Tekniskt ramverk

Tekniska/Normativa specifikationer för e-underskrifter

Ickefunktionella kravöppnas i nytt fönster (pdf, 149.2 kB)

Tillitsramverk för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Nyhetsbrev

Sociala medier