Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / Juridik och teknik
  • / Tekniska kravdokument och standarder

Tekniska kravdokument och standarder

Här hittar du våra tekniska kravdokument och standarder.

Tekniskt ramverk

Tekniska/Normativa specifikationer för e‑underskrifter

Policyöppnas i nytt fönster (pdf, 663.4 kB)

Normativ Specifikationöppnas i nytt fönster (pdf, 379.4 kB)

Icke funktionella kravöppnas i nytt fönster (pdf, 365.4 kB)

Tjänstespecifikationöppnas i nytt fönster (pdf, 626.9 kB)

Ändringshanteringöppnas i nytt fönster (pdf, 910.9 kB)

Tillitsramverk för kvalitetsmärket Svensk e‑legitimation