Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Statistik och prognoser för e-underskrifter

E-legitimationsnämnden har genomfört en rad enkäter om e-legitimation. Där redovisas bland annat transaktionsvolymer för e-legitimering och e-underskrift.

E-legitimationsenkäten 2017

E-legitimationsenkäten 2016

E-legitimationsenkäten 2015