Statistik och prognoser för e-underskrifter

E-legitimationsnämnden har genomfört en rad enkäter om e-legitimation. Där redovisas bland annat transaktionsvolymer för e-legitimering och e-underskrift.

E-legitimationsenkäten 2017

E-legitimationsenkäten 2016

E-legitimationsenkäten 2015

Nyhetsbrev

Sociala medier