Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / E-underskrift
  • / Leverera e-underskrift

Leverera e-underskrift


För att bli leverantör av e-underskrifter behöver man antingen ha tecknat ramavtal med Kammarkollegiet (Programvaror och tjänster 2014 inom området Informationsförsörjning) eller vara underleverantör till en sådan leverantör. I det här avsnittet får du mer information om var du ansöker och vilka krav som ställs på leverantörer och e-underskriftslösningar.

Nyhetsbrev

Sociala medier