Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / E-underskrift
  • / E-underskrift i tjänsten

E-underskrift i tjänsten


När en myndighet eller organisation tar emot dokument med e-underskrift finns det en lång rad saker att ta ställning till. I det här avsnittet får du förslag till steg i bedömning samt information om vad man ska ta hänsyn till när man skriver under som tjänsteman på en myndighet.

Att validera och bevara e-underskrifter över tid är en fråga som ökar i betydelse. Även detta kan du läsa mer om.