Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Vägledning – det här behöver du veta

Alla e-legitimationer erbjuder inte underskriftsmöjligheter. Det gäller exempelvis utländska e-legitimationer och det kan gälla nya, svenska e-legitimationer. Här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på vid införande av e-underskrift.

Vi rekommenderar därför att offentliga, digitala tjänster inför så kallade indirekta e-underskrifter, med stöd av en fristående, upphandlad underskriftstjänst.

En sådan fristående underskrifttjänst finns att avropa på Kammarkollegiets ramavtal. Om din kommun inte har anmält sig till att kunna avropa sådan fristående underskriftstjänst via Kammarkollegiets ramavtal, måste ni upphandla själva. Vi rekommenderar att ni i upphandlingen ställer krav på att underskriftstjänsten är granskad och godkänd av DIGG.

Utöver den fristående underskriftstjänsten behöver ni eventuellt upphandla den stödtjänst som sköter sammankopplingen mellan e-tjänsterna och den fristående underskrifttjänsten.

Exempel: schematisk figur över tjänst för e-legitimering och e-underskrift.

Exempel: schematisk figur över tjänst för e-legitimering och e-underskrift.

Nyhetsbrev

Sociala medier