Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Fristående underskriftstjänst och stödtjänster

Vi rekommenderar att kommuner och myndigheter med
e-tjänster inför en fristående underskriftstjänst utformad enligt DIGG:s normativa specifikation för underskriftstjänster.

Dels bedöms den tekniska lösningen sammantaget bäst motsvara den offentliga sektorns behov av elektroniska underskrifter i e-tjänster. Dels kan den användas där offentliga tjänstemän undertecknar dokument.

I bedömningen ingår fler bedömningsgrunder än kvaliteten på den elektroniska underskriften. Stor vikt läggs vid möjligheten att integrera med myndigheternas e-tjänster samt att dokumenten som undertecknas inte ska behöva lämna myndigheten - vid underskrift skickas endast en matematiskt beräknad kontrollsumma, något som är viktigt vid hantering av sekretessbelagda dokument.

Fristående underskriftstjänst kan avropas på Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014 inom området Informationsförsörjning”.

Kammarkollegiets webbplats för ramavtal för mer information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista

Kom ihåg att ställa krav på följande, för att vara säker på att leverantören av underskriftsjänster gjort en eIDAS-anpassning:

  • att inkludera inloggningsalternativet ”Foreign eID”
  • ett meddelande till användaren om att inloggningen lyckades (ert ”välkomstmeddelande”)
  • att Sweden Connects tekniska ramverk ska följas
  • att den fristående underskrifttjänsten också ska kopplas upp mot DIGG:s eIDAS-landsnod Sweden Connect

Ställ även era specifika krav på språkalternativ, tillitsnivåkrav, om ni kan hantera e-legitimationsländernas personidentitetsbegrepp, behörighetsfrågor/auktorisation och hur långt användaren med utländsk
e-legitimation därmed kan komma i respektive e-tjänst.

Tänk på att det på sikt kan bli möjligt, att det utöver e-legitimationslandets personidentitetsbegrepp även kan komma ett svenskt personnummer eller svenskt samordningsnummer från den svenska landsnoden.

eIDAS-förordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eIDAS-förordningens tillitsreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverkets förslag om koppling mellan den utländska e-legitimationen och svenskt personnummer/samordningsnummerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledning för utvecklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskade och verifierade e-underskrifter

DIGG genomför tester för att verifiera kravuppfyllnad för fristående underskriftstjänst version 1.2, enligt DIGG:s normativa specifikation.

De leverantörer som hittills granskats och uppfyller kraven är:

  • CGI Sverige AB
  • Chas Visulal Management AB med Cybercom Sweden AB som underleverantör
  • Pulsen AB med Nexus Group som underleverantör.

 

Nyhetsbrev

Sociala medier