Vi vill senast 1 juni ha dina synpunkter på utkastet till avtal för anslutning till den svenska eIDAS-noden.

Stäng

Andra e-underskriftstjänster

Underskriftstjänster vid sidan av de som E-legitimationsnämnden rekommenderar medför inga fördelar för offentliga myndigheter, varför vi ej gått vidare med granskning av dessa tjänster.

Nyhetsbrev

Sociala medier