Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Andra e-underskriftstjänster

Underskriftstjänster vid sidan av de som DIGG rekommenderar medför inga fördelar för offentlig sektor. Därför har vi inte gått vidare med granskning av dessa tjänster.

Nyhetsbrev

Sociala medier