Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / E-underskrift
  • / Anpassa e-tjänst för e-underskrift

Anpassa e-tjänst för e-underskrift

Alla e-legitimationslösningar erbjuder inte underskriftsmöjligheter. I det här avsnittet får du bland annat mer information om vad som är bra att tänka på när ni ska införa e-underskrift, vilka krav man ska ställa på leverantörerna samt vilken lösning DIGG erbjuder.

Nyhetsbrev

Sociala medier