Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Vägledning – det här behöver du veta

DIGG erbjuder olika möjligheter för företag som vill bli leverantörer inom e-legitimationsområdet. Här får du mer information.

Leverantörer kan löpande ansöka om att få bli anslutna till DIGG:s valfrihetssystem. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumenten som finns under respektive annonsering av valfrihetssystem här på sidan.

Levererar ni tjänster för att anpassa e-tjänster till utländska e-legitimationer?

Läs om och anslut er till Sweden Connect - E-legitimationsnändens funktioner för elektronisk identifiering (den svenska eIDAS-noden samt Aktörsregistret - registret över tjänster anslutna till Sweden Connect)

Information och avtal Sweden Connectöppnas i nytt fönster

DIGG:s avtal, rekommendationer och stöd förutsätter att vårt tekniska ramverk följs.

Oavsett om ni som leverantörer finns med i DIGG:s avtal eller ej, rekommenderar vi därför att ni följer DIGG:s tekniska ramverk vid e-legitimering. Detta gäller exempelvis utfärdare av e-legitimationer, leverantörer av identitetsintyg, leverantörer som hjälper förlitande parter, leverantörer av underskriftstjänster och leverantörer som hjälper parter med attributtjänster.  Hör av er vid behov av komplettering eller justering av det tekniska ramverket.

Kontakta osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster