Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Bli leverantör i DIGG:s avtal

E-legitimationsutfärdare är välkomna att ansöka om att få ansluta som leverantörer till valfrihetssystemen.

DIGG annonserar valfrihetssystem för elektronisk identifiering (e-legitimering) på uppdrag av upphandlande myndigheter.

E-legitimationsutfärdare är välkomna att ansöka om att få ansluta som leverantörer till valfrihetssystemen. Det är användaren som väljer vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, bland de e-legitimationer som ingår i ett visst valfrihetssystem och under förutsättning att den upphandlande myndigheten tecknat avtal inom samma valfrihetssystem. Användarens val av e-legitimation avgör vilken leverantör som får betalt.