Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / E-legitimering
  • / Leverera e-legitimering

Leverera e-legitimering

Marknaden för elektronisk legitimering och signering inom offentlig sektor ökar år från år. Företag som vill bli leverantörer inom e-legitimationsområdet erbjuds olika möjligheter, och i det här avsnittet får du mer information om vilka krav som ställs och hur man går tillväga.