Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Vägledning – det här behöver du veta

Även organisationer och privata aktörer kan dra nytta av kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Offentligfinansierad verksamhet i privat regi och privata aktörer

Organisationer och privata aktörer som inte har rätt att upphandla enligt LOU kan dra nytta av kvalitetsmärket genom att ställa krav på att upphandlade e-legitimeringar är kopplade till e-legitimationer godkända enligt Svensk e-legitimation.

E-legitimationer vid tjänsteutövning

Att tillhandahålla e-legitimationer i tjänsten är upp till varje arbetsgivare eller uppdragsgivare. Även denna typ av e-legitimation har möjlighet att granskas och godkännas för Svensk e-legitimation.

Vid tjänsteutövning kan det finnas behov av att precisera i vilken roll eller med vilken befogenhet den anställde agerar. E-legitimationen säger ingenting om detta, den styrker bara individens identitet. Här kan man behöva lägga till kompletterande uppgifter, i första hand med hjälp av elektroniska tjänster, eller så kallade attributtjänster.

Kontakta oss gärna med frågor kring kravställningen vid upphandling av e-legitimationer till anställda eller uppdragstagare. Kontakta oss på e-legitimation@digg.se.

 

Nyhetsbrev

Sociala medier