Tillitsramverket för Svensk e-legitimation

Tillitsramverket för Svensk e-legitimation har skapats för att etablera gemensamma krav på utfärdare av svenska e-legitimationer. Tillitsramverket bygger på relevanta delar av internationella standarder.

Kraven är fördelade på olika skyddsklasser, eller tillitsnivåer. Dessa svarar mot olika grader av teknisk och operationell säkerhet hos utfärdaren samt olika grader av kontroll av att en person som tilldelas en elektronisk identitet verkligen är den han eller hon utger sig för att vara.

Nivåindelningen motsvarar den som används i den internationella standarden ISO/IEC 29115. I Tillitsramverket beskrivs vilka krav som ställs på en e-legitimation från tillitsnivå 2 och uppåt.

Nyhetsbrev

Sociala medier