Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Godkända e-legitimationer

Det är upp till varje utfärdare att ansöka om att bli godkänd utfärdare enligt Svensk e-legitimation. I takt med att formella beslut fattas om godkännande publiceras information här på elegnamnden.se.

DIGG har granskat och godkänt följande e-legitimationer

för privatpersoner:

  • AB Svenska Pass på tillitsnivå 4
  • Verisec Freja eID AB med Freja eID+ på tillitsnivå 3

i tjänsten:

  • Verisec Freja eID AB med Freja eID+ på tillitsnivå 3
  • Inera AB är godkända som e-legitimationsutfärdare på tillitsnivå 3

De mest etablerade e-legitimationerna vi har i Sverige idag – BankID och Telias e-legitimation – är ännu inte granskade av DIGG men anses motsvara tillitsnivå 3.

Det är upp till varje utfärdare att ansöka om att bli godkänd utfärdare enligt Svensk e-legitimation. Såväl nuvarande som nya e-legitimationer har möjligheten. I takt med att formella beslut fattas om godkännande publiceras information på den här webbplatsen.