Bli godkänd utfärdare för kvalitetsmärket Svensk E-legitimation

E-legitimationen granskar och utfärdar kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Här kan du läsa mer om hur du blir godkänd utfärdare av kvalitetsmärket.

Utfärdare av e-legitimationer ansöker hos E-legitimationsnämnden om att få bli granskade. En ansökan måste alltid föregås av en intresseanmälan och ett inledande möte med E-legitimationsnämnden.

Anmäl intresse till E-legitimationsnämndens kansli via e-post till kansliet@elegnamnden.se.

När e-legitimationen granskats och godkänts, tecknar E-legitimationsnämnden ett licensavtal med e-legitimationsutfärdaren. Avtalet ger utfärdaren rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation i sin marknadsföring enligt E-legitimationsnämndens riktlinje.

Så här går granskningen till

Granskningen sker utifrån E-legitimationsnämndens Tillitsramverk för Svensk e-legitimation. En central del i granskningen är att verifiera att en e-legitimation håller den tillitsnivå som den utlovar. I Tillitsramverket beskrivs vilka krav som ställs på en e-legitimation från tillitsnivå 2 och uppåt.

Utöver den tekniska arkitekturen granskas även utfärdarens:

  • finansiella stabilitet
  • informationssäkerhetsarbete och internkontroll
  • process för identifiering av personer som ansöker om att få en e-legitimation
  • framställande och tillhandahållande av e-legitimationer

Grundläggande är att ingen enskild individ hos utfärdaren på egen hand ska kunna tillverka en e-legitimation.

Läs mer i avtalet för utfärdare enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och i vägledningen för uppfyllande av tillitsramverkets krav, fyll därefter i ansökan.

Nyhetsbrev

Sociala medier