Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / E-legitimering
  • / Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation är statens egna kvalitetsmärke för e-legitimering, baserat på internationella standarder.

För att skapa en samsyn i e-legitimeringsfrågan har svenska staten tagit fram kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Det är DIGG som, utifrån nationella och internationella säkerhetskriterier, granskar och godkänner svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket.

Offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver e-legitimation kan lita på e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, och användare kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling.

Svenskt e-legitimation.

Enklare upphandling och kravställning

Med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation får myndigheter och organisationer en gemensam kravbild och samsyn på tillitsnivåer för identitetsintyg. Det blir enklare för varje organisation att ställa krav på e-legitimationen genom att hänvisa till att leverantörer ska erbjuda lösningar som är godkända av DIGG på en viss tillitsnivå.

Kvalitetsmärket, som grundar sig på DIGG:s tillitsramverk, är en teknikneutral kravställning baserad på internationella standarder med viss nationell anpassning. Nya aktörer kan peka på kvalitetsmärket för att intyga att de erbjuder tillförlitliga e-legitimationstjänster.