Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / E-legitimering
  • / E-legitimering i tjänsten

E-legitimering i tjänsten

Den offentliga sektorn digitaliseras i allt större omfattning, vilket medför att det uppstår ett behov hos offentliganställda av att e-legitimera sig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Här kan e-legitimation i tjänsten vara ett alternativ.

E-legitimationsenkäten 2017 visade till exempel att det finns stora behov av att använda e-legitimation i tjänsten för att logga in hos andra organisationer. Enkäten pekade också på att offentliga e-tjänster har behov av att offentliga tjänstemän kan logga in med e-legitimation. Dessutom har offentliga e-tjänster behov av att tjänstemän i privat sektor kan logga in.

Nyhetsbrev

Sociala medier