Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Valfrihetssystem förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Här får du mer information om Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering.

DIGG erbjuder Valfrihetssystem 2018 E-legitimering, ett nytt valfrihetssystem för elektronisk identifiering av användare. Avtalet ger upphandlande myndigheter (enligt LOU), tillgång till de mest etablerade e-legitimationerna på den svenska marknaden.

För närvarande är följande e-legitimationer tillgängliga i Valfrihetssystem 2018 E-legitimering:

  • BankID från Finansiell ID-Teknik
  • Telia e-legitimation 

Valfrihetssystem som avtalsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. De tekniska metoderna i Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering är BankID RP API och OCSP samt SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk. Dessa tekniska metoder öppnar för de ledande leverantörerna av e-legitimering på marknaden, samtidigt som de underlättar tekniskt även för införande av utländska e-legitimationer enligt eIDAS-förordningen (nr 910/2014).

Avtalet förlängs automatiskt för de upphandlande myndigheterna med ett år i taget.

Ett valfrihetssystem fungerar så att användaren styr vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten för identitetsintyget.

Översiktliga villkor

  • Pris per transaktion: 17 öre
  • Leverantörerna har minst 500 000 utfärdade e-legitimationer i Sverige och är allmänt betrodda på marknaden
  • Den tekniska metoden är BankID RP API och OCSP eller SAML 2.0

Teckna Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

På sidan Annonsering av valfrihetssystem 2018 E-legitimering hittar du det du behöver för att teckna avtal för Valfrihetssystem 2018 E-legitimering.