Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering

Valfrihetssystem som upphandlingsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Här får du mer information om Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering.

DIGG erbjuder 2017 E-legitimering, ett nytt valfrihetssystem för elektronisk identifiering av användare. Avtalet ger upphandlande myndigheter (enligt LOU), tillgång till nya kvalitetsgranskade e-legitimationer.

För närvarande är följande e-legitimation tillgänglig i Valfrihetssystem 2017 E-legitimering och fler har ansökt och är under granskning:

  • Freja eID+ från Verisec

Valfrihetssystem som upphandlingsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Den tekniska metoden i valfrihetssystemet underlättar även tekniskt för den upphandlande myndighetens införande av utländska e-legitimationer enligt eIDAS-förordningen (nr 910/2014).

Avtalet löper till 2019-12-31 för upphandlande myndigheter och förlängs sedan automatiskt ett år i taget.

Ett valfrihetssystem fungerar så att användaren styr vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten för identitetsintyget.

Översiktliga villkor

  • Pris per transaktion: 17 öre
  • Leverantörerna är granskade av E-legitimationsnämnden enligt kraven i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation, mot minst tillitsnivå 3
  • Den tekniska metoden är SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk

Ju fler upphandlande myndigheter som tecknar 2017 E-legitimering, desto större intresse från leverantörernas sida. Under Frågor och svar kan du läsa mer om 2017 E-legitimering.

Frågor och svar om 2017 e-legitimering

Teckna Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

På sidan Annonsering av valfrihetssystem 2017 E-legitimering hittar du det du behöver för att teckna avtal för Valfrihetssystem 2017 E-legitimering.

Nyhetsbrev

Sociala medier