Anpassa e-tjänsten till utländska e-legitmationer enligt eIDAS

E-tjänster som erbjuder e-legitimering som inloggningsmetod behöver förberedas för att ta emot inloggningar med utländska e-legitimationer ("Foreign eID") så att det fungerar senast den 29 september 2018.

Vid upphandling av e-tjänster och appar, kom ihåg kravet att koppla upp er mot E-legitimationsnämndens eIDAS-landsnod och ställ krav på att inkludera inloggningsalternativet “ForeignID”. Ta kontakt med era befintliga leverantörer av e-tjänster, appar eller id-portaler och be dem planera in den tekniska anpassningen.

Läs med om att anpassa e-tjänst för eIDAS

eIDAS och e-underskrifter

Ni som har behov av e-underskrifter kopplade till e-tjänsterna behöver ha en fristående underskriftstjänst som följer E-legitimationsnämndens normativa specifikation för att det ska fungera med utländska e-legitimationer. Den fristående underskrifttjänsten går att avropa på Kammarkollgiets ramavtal

Kammarkollegiets ramavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista

Det finns en rad olika saker att tänka på när man ska göra e-tjänsten redo för
eIDAS.

 • Avgör vilken tillitsnivå era e-tjänster ska begära.
 • Möjliggör “ForeignID” som inloggningsalternativ.
 • Förbered den tekniska integrationen, E-legitimationsnämnden erbjuder en kostnadsfri testmiljö.
 • Avgör vad som krävs för att släppas in i e-tjänsten.
 • Hantera utländska personidentitetsbegrepp.
 • En person som loggar in med en utländsk e-legitimation har med sig ett
  personidentitetsbegrepp från e-legitimationslandet som unikt pekar ut vem det är, men en individ kan ha flera personidentitetsbegrepp. Ett svenskt kopplingsregister till svenska personnummer/samordningsnummer kommer eventuellt att införas. Avgör om en användare utan svenskt personnummer eller svenskt samordningsnummer kan få tillträde till e-tjänsten.
 • Välj språk e-tjänsten ska stödja.
 • Förbered meddelande till användaren att e-legitimationen är erkänd – ert
  välkomstmeddelande. Det ska visas även om användaren inte får tillträde till e-tjänsten på grund av att behörighet saknas.
 • Inför e-underskrifter med hjälp av en fristående underskriftstjänst.
 • Genomför kommunikationsaktiviteter till era målgrupper.

Stöd och råd för offentliga myndigheter som tillhandahåller digitala tjänster och som ska införa eIDAS

Vägledning för utvecklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pilotversion av den kommande svenska eIDAS-noden där e-tjänster erbjuds möjlighet att testa mot en testmiljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning (nr 910/2014)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testmiljö

Beställ behörighet till testmiljön genom att mejla till kansliet@elegnamnden.se.

Nyhetsbrev

Sociala medier