Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Anpassa e-tjänsten till utländska e-legitmationer enligt eIDAS

Här hittar du avtal för Sweden Connect, vägledning och checklista. Det du behöver veta för att anpassa er e-tjänst till utländska e-legitimationer enligt eIDAS.

Senast den 29 september 2018 måste offentliga e-tjänster som erbjuder e-legitimering som inloggningsmetod ta emot utländska e-legitimationer ("Foreign eID").

E-tjänsterna ska vara uppkopplade mot Sweden Connect, statens funktioner för elektronisk identifiering (eIDAS-landsnod samt Aktörsregistret). Inloggningssidan för e-tjänsten måste ha inloggningsalternativet "Foreign eID".

Ta kontakt med era befintliga leverantörer av e-tjänster, appar eller id-portaler för den tekniska anpassningen.

Avtal för att ansluta till Sweden Connect (den svenska eIDAS-noden och Aktörsregistret)

Vägledning för att anpassa e-tjänst för eIDAS

Vägledning och checklista för anslutning till Sweden Connectöppnas i nytt fönster

OBS!

E-legitimationsnämnden upphörde som myndighet den 31 augusti 2018. Nu är vi en del av DIGG – Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DIGG tar emot och hanterar avtalen från och med den 1 september 2018.

Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

eIDAS och e-underskrifter

Ni som har behov av e-underskrifter kopplade till e-tjänsterna behöver ha en fristående underskriftstjänst som följer DIGG:s normativa specifikation för att det ska fungera med utländska e-legitimationer. Den fristående underskrifttjänsten går att avropa på Kammarkollgiets ramavtal

Kammarkollegiets ramavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista

Det finns en rad olika saker att tänka på när man ska göra e-tjänsten redo för
eIDAS.

 • Avgör vilken tillitsnivå era e-tjänster ska begära.
 • Möjliggör “Foreign eID” som inloggningsalternativ.
 • Förbered den tekniska integrationen, DIGG erbjuder en kostnadsfri testmiljö.
 • Avgör vad som krävs för att släppas in i e-tjänsten.
 • Hantera utländska personidentitetsbegrepp.
 • En person som loggar in med en utländsk e-legitimation har med sig ett
  personidentitetsbegrepp från e-legitimationslandet som unikt pekar ut vem det är, men en individ kan ha flera personidentitetsbegrepp.
 • Välj språk e-tjänsten ska stödja.
 • Förbered meddelande till användaren att e-legitimationen är erkänd – ert
  välkomstmeddelande. Det ska visas även om användaren inte får tillträde till e-tjänsten på grund av att behörighet saknas.
 • Inför e-underskrifter med hjälp av en fristående underskriftstjänst.
 • Genomför kommunikationsaktiviteter till era målgrupper.

Du hittar en utförligare genomgång av punkterna i dokumentet Introduktion till eIDAS under Dokumentsamling på den här sidan.

Stöd och råd för offentliga aktörer som tillhandahåller digitala tjänster och som ska införa eIDAS

Vägledning för utvecklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pilotversion av den kommande svenska eIDAS-noden där e-tjänster erbjuds möjlighet att testa mot en testmiljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning (nr 910/2014)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testmiljö

Beställ behörighet till testmiljön genom att mejla till e-legitimation@digg.se.

Nyhetsbrev

Sociala medier