Anpassa e-tjänsten till utländska e-legitmationer enligt eIDAS

Här hittar du det du behöver veta för att anpassa en e-tjänst till utländska e-legitimationer enligt eIDAS: avtal för Sweden Connect, vägledning och checklista.

E-tjänster som erbjuder e-legitimering som inloggningsmetod behöver förberedas för att ta emot inloggningar med utländska e-legitimationer ("Foreign eID") så att det fungerar senast den 29 september 2018.

Vid upphandling av e-tjänster och appar, kom ihåg kravet att koppla upp er mot Sweden Connect - E-legitimationsnämndens funktioner för elektronisk identifiering (eIDAS-landsnod samt Aktörsregistret) och ställ krav på att inkludera inloggningsalternativet "ForeignID". Ta kontakt med era befintliga leverantörer av e-tjänster, appar eller id-portaler och be dem komma igång med den tekniska anpassningen.

Avtal för att ansluta till Sweden Connect (den svenska eIDAS-noden och Aktörsregistret)

Vägledning för att anpassa e-tjänst för eIDAS

Vägledning och checklista för anslutning till Sweden Connectöppnas i nytt fönster

Tips!

Prenumerera på E-legitimationsnämndens nyhetsbrev, där du kontinuerligt hålls uppdaterad om senaste nytt inom e-legitimeringsområdet.

eIDAS och e-underskrifter

Ni som har behov av e-underskrifter kopplade till e-tjänsterna behöver ha en fristående underskriftstjänst som följer E-legitimationsnämndens normativa specifikation för att det ska fungera med utländska e-legitimationer. Den fristående underskrifttjänsten går att avropa på Kammarkollgiets ramavtal

Kammarkollegiets ramavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista

Det finns en rad olika saker att tänka på när man ska göra e-tjänsten redo för
eIDAS.

 • Avgör vilken tillitsnivå era e-tjänster ska begära.
 • Möjliggör “ForeignID” som inloggningsalternativ.
 • Förbered den tekniska integrationen, E-legitimationsnämnden erbjuder en kostnadsfri testmiljö.
 • Avgör vad som krävs för att släppas in i e-tjänsten.
 • Hantera utländska personidentitetsbegrepp.
 • En person som loggar in med en utländsk e-legitimation har med sig ett
  personidentitetsbegrepp från e-legitimationslandet som unikt pekar ut vem det är, men en individ kan ha flera personidentitetsbegrepp. Ett svenskt kopplingsregister till svenska personnummer/samordningsnummer kommer eventuellt att införas. Avgör om en användare utan svenskt personnummer eller svenskt samordningsnummer kan få tillträde till e-tjänsten.
 • Välj språk e-tjänsten ska stödja.
 • Förbered meddelande till användaren att e-legitimationen är erkänd – ert
  välkomstmeddelande. Det ska visas även om användaren inte får tillträde till e-tjänsten på grund av att behörighet saknas.
 • Inför e-underskrifter med hjälp av en fristående underskriftstjänst.
 • Genomför kommunikationsaktiviteter till era målgrupper.

Du hittar en utförligare genomgång av punkterna i dokumentet Introduktion till eIDAS under Dokumentsamling på den här sidan.

Stöd och råd för offentliga myndigheter som tillhandahåller digitala tjänster och som ska införa eIDAS

Vägledning för utvecklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pilotversion av den kommande svenska eIDAS-noden där e-tjänster erbjuds möjlighet att testa mot en testmiljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning (nr 910/2014)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testmiljö

Beställ behörighet till testmiljön genom att mejla till kansliet@elegnamnden.se.

Nyhetsbrev

Sociala medier