Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Andra avtalsformer

Utöver Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering och Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering finns andra avtalsformer för upphandling av e-legitimering och fristående underskriftstjänst.

Oavsett vilken avtalsform, tänk på att även avropa/upphandla den koppling till
utländska e-legitimationer – via E-legitimationsnämndens eIDAS-nod Sweden Connect – som ni behöver ha i produktion senast den 29 september 2018. Vid behov av e-underskrifter behöver ni även anskaffa en fristående underskriftstjänst.

Kammarkollegiet

Upphandling av e-legitimeringar och fristående underskriftstjänst kan upphandlas genom avrop mot Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014, Informationsförsörjning.

Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014, Informationsförsörjninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egen upphandling

Vid egen upphandling och val av lösningar finns en rad frågor att ta ställning
till. Under ”Vägledning - det här behöver du veta” finns checklistor och annan
information som är ett stöd vi upphandlingsprocessen.

Vägledning - det här behöver du veta

Nyhetsbrev

Sociala medier