Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / E-legitimering
  • / Anpassa e-tjänst för e-legitimering

Anpassa e-tjänst för e-legitimering

Vid upphandling av e-legitimering och e-underskrifter finns olika avtalsalternativ. I det här avsnittet kan du bland annat läsa mer om vilka avtalsformer som finns, vad man behöver tänka på vad gäller tillitsnivåer och vilka steg man måste ta för att kunna ta emot inloggningar med utländska e-legitimationer.