Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Hur e-legitimationer godkänns inom eIDAS

Godkännandet av e-legitimeringar inom EU-förordningen eIDAS är en process som involverar många parter och steg. Här kan du läsa mer om processen.

Föranmälan och granskning

Innan länderna som omfattas av eIDAS-förordningen blir skyldiga att acceptera den anmälda e-legitimationen, får de genomföra en granskning inom ett halvår från föranmälan, enligt rutiner fastställda i eIDAS-förordningen och dess genomförandeakter. Slutsatserna från denna granskning är rådgivande.

Senast ett år efter e-legitimationslandets slutliga anmälan måste de andra ländernas offentliga myndigheter med tjänster som kräver e-legitimering på minst tillitsnivå ”väsentlig” (”3”) erkänna den utländska e-legitimationen, om den också ligger på minst tillitsnivå ”väsentlig”. Detta är ett lagkrav i eIDAS-förordningen och gäller oavsett från vilket annat eIDAS-land e-legitimationen och användaren kommer.

På Europeiska kommissionens webbplats kan du se hur långt de e-legitimationer som är föranmälda har kommit i granskningen.

Översikt över föranmälda, granskade och anmälda e-legitimationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eIDAS-landsnod för e-legitimering

Enligt eIDAS måste varje land ha en landsnod för e-legitimering. DIGG utvecklar den svenska eIDAS-landsnoden Sweden Connect så att det ska bli mycket enkelt för myndigheter, kommuner och andra förlitande parter i Sverige att ta emot utländsk e-legitimering på tillitsnivå ”låg”, ”väsentlig” och ”hög”, oavsett vilka utländska e-legitimationer som har anmälts enligt eIDAS och oavsett hur e-legitimationerna exakt är utformade. Inloggningsalternativet ska heta ”Foreign eID” och när användaren väljer det styrs dialogen över till den svenska landsnoden.

Personidentitetsbegrepp

Komplexiteten är i stället kopplad till hantering av det personidentitetsbegrepp som e-legitimationslandet skickar med. Lagkravet om erkännande av e-legitimationen gäller oavsett om e-tjänsten kan använda e-legitimationslandets personidentitetsbegrepp eller inte. Personidentitetsbegreppen ska vara så beständiga som möjligt, men det finns inget lagkrav på andra länder att de ska vara lika beständiga som svenska personnummer.

I Sverige kommer det att finnas e-tjänster som kan hantera åtminstone vissa utländska personidentitetsbegrepp. I vissa e-tjänster krävs det enligt lag personnummer. Andra e-tjänster kan hantera personnummer eller samordningsnummer. Skatteverket har lagt ett förslag om ett så kallat kopplingsregister för att ge möjlighet att koppla ihop en utländsk e-legitimation med eventuellt svenskt personnummer eller samordningsnummer. En förutsättning är i så fall att de utländska personidentitetsbegrepp som kan komma ifråga är tillräckligt beständiga. Frågan bereds av Regeringskansliet.

Nyhetsbrev

Sociala medier