Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Välj tillitsnivå inom eIDAS

eIDAS tillitsnivåer och det svenska Tillitsramverket bygger på samma internationella standard. Ju högre tillitsnivå, desto säkrare är e-legitimeringen, både vad gäller grad av säkerhet i teknik och identifiering.

Inom eIDAS finns de tre olika tillitsnivåerna “låg”, “väsentlig” och “hög”. I Sverige har vi enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation tillitsnivåerna 1-4. Tillitsnivå ”väsentlig” enligt eIDAS motsvarar helt tillitsnivå 3 enligt Svensk e-legitimation. Tillitsnivå ”hög” motsvarar den svenska tillitsnivån 4 med undantag för att personliga besök inte krävs vid förnyelse av e-legitimationen. De svenska tillitsnivåerna 2-4 finns beskrivna i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation.

eIDAS tillitsnivåer och det svenska Tillitsramverket bygger på samma internationella standard. Ju högre tillitsnivå, desto säkrare är e-legitimeringen, både vad gäller grad av säkerhet i teknik och identifiering.

Lagkravet omfattar tillitsnivåerna “väsentlig” och “hög”

Enligt eIDAS-förordningen är det lag för offentliga myndigheter att erkänna anmälda, utländska e‑legitimationer på tillitsnivå “väsentlig” och “hög”. Det vill säga att lagkravet omfattar de e‑tjänster som inom landet kräver e‑legitimation med tillitsnivå 3 eller 4 för inloggning. Det är frivilligt att lita på anmälda e‑legitimationer med tillitsnivå “låg”.

Informationsklassning

Vilken tillitsnivå som ska krävas av en legitimering i en e-tjänst beror på hur känslig informationen är och på konsekvenserna om den skulle komma i orätta händer. Att logga in för att boka tid i tvättstugan motiverar exempelvis inte lika hög tillitsnivå som finansiella transaktioner. Ansvarig för e-tjänsten behöver därför göra en bedömning av tillitsnivån i förhållande till krav på informationssäkerhet.

Läs mer om tillitsnivåer under avsnittet Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.