Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Välj teknik för e-underskrift

E-underskrifter och utländska e-legitimationer

Om en organisation idag använder elektronisk underskrift via någon av de etablerade svenska e-legitimationerna, exempelvis Mobilt BankID, behöver man införa en fristående underskriftstjänst eftersom utländska e-legitimationer inte har motsvarande stöd. Underskriftstjänsten ska följa DIGG:s normativa specifikation för underskriftstjänst.


Mer om fristående underskriftstjänster