Vi vill senast 1 juni ha dina synpunkter på utkastet till avtal för anslutning till den svenska eIDAS-noden.

Stäng
  • Hem
  • / eIDAS
  • / Anpassa e-tjänst till eIDAS

Anpassa e-tjänst till eIDAS


EU-förordningen eIDAS (nr 910/2014) har tillkommit för att underlätta ”digitalt först” och göra det enklare för EU-medborgare att arbeta och bo i andra EU-länder. Konkret innebär eIDAS att alla länders anmälda utländska e-legitimationer ska tillåtas i de svenska offentliga e-tjänsterna. I det här avsnittet får du information om vad man bör tänka på för att göra e-tjänsten redo för inloggning av utländska e-legitimationer.

Tyck till om utkastet till eIDAS-avtal för myndigheter och kommuner

Nu finns det ett utkast till avtal mellan myndigheterna och E-legitimationsnämnden som ger tillgång till den svenska eIDAS-noden Sweden Connect. Motsvarande avtal kommer även att gälla för kommuner.

Du som arbetar inom en myndighet eller kommun har nu möjlighet att läsa igenom utkastet och återkomma med eventuella synpunkter. Senast fredagen den 1 juni behöver du skicka dina bidrag till kansliet@elegnamnden.se.

Nyhetsbrev

Sociala medier