Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / eIDAS
  • / Anpassa e-tjänst till eIDAS

Anpassa e-tjänst till eIDAS

Avtal och checklistor finns nu framme. Myndigheter med e-tjänster och leverantörer som erbjuder e-legitimering som inloggningsmetod kan förbereda sig för att ta emot inloggningar med utländska e-legitimationer ("Foreign eID").

Vid upphandling av e-tjänster och appar, kom ihåg kravet att koppla upp er mot Sweden Connect - E-legitimationsnämndens funktioner för elektronisk identifiering (eIDAS-landsnod samt Aktörsregistret) och ställ krav på att inkludera inloggningsalternativet "ForeignID". Ta kontakt med era befintliga leverantörer av e-tjänster, appar eller id-portaler och be dem planera in den tekniska anpassningen.

Avtal för att ansluta till Sweden Connect (den svenska eIDAS-noden och Aktörsregistret)öppnas i nytt fönster

Vägledning och checklista för anslutning till Sweden Connectöppnas i nytt fönster

Läs också mer under Vägledning i det här avsnittet om vad man bör tänka på för att göra e-tjänsten redo för inloggning av utländska e-legitimationer.