Utländska e-legitimationer i svenska digitala tjänster

Från den 29 september 2018 blir det obligatoriskt att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer i svenska offentliga digitala tjänster. Det är tjänster som erbjuder inloggning med Mobilt BankID, BankID, Telia eller andra e-legitimationer som berörs av lagkravet. För övriga svenska digitala tjänster är inloggning med utländska e-legitimationer en frivillig möjlighet. Lagen och införandet kallas eIDAS och är en beslutad EU-förordning (nr 910/2014).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eIDAS' betydelse i Sverige

Här finns en kort presentation om eIDAS - Utländska e-legitimationer i svenska digitala tjänsterPDF (pdf, 2.9 MB).

Vi har tagit fram en kort introduktion till eIDASPDF (pdf, 330.1 kB) med tips om vad du som ansvarig för en digital tjänst kan behöva tänka på.

Över 200 kommuner och myndigheter är berörda av lagkravet

Våren 2016 skickade vi som en del i vår dialog ut en enkät om eIDAS. 214 kommuner, myndigheter och företag svarade och det kom in många intressanta reflektioner och svar. 

En slutsats är att det är minst 200 offentliga organisationer som är berörda av eIDAS lagkrav om elektronisk identifiering. Här kan du läsa enkätresultatetPDF (pdf, 412.3 kB) och vår behovsanalysPDF (pdf, 715.8 kB).

E-legitimationsnämndens uppdrag inom eIDAS

Vi har regeringens uppdrag att

  • sprida myndighetsgemensam information om elektronisk identifiering enligt eIDAS
  • bygga upp den svenska kopplingspunkten (noden) i enlighet med eIDAS regelverk
  • föra dialog om offentliga myndigheters behov och krav med avseende på noden
  • till noden ansluta e-tjänster och andra tjänster som erbjuder inloggning med e-legitimation
  • företräda Sverige internationellt i frågor som rör elektronisk identifiering enligt eIDAS

Mer information om eIDAS

Här finns vår information om elektronisk identifiering enligt eIDAS:

Andra parters information om eIDAS:

  • pts.se/eIDASlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om betrodda tjänster enligt eIDAS
  • regeringen publicerade pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om förändrad svensk lagstiftning från 2016-07-01
  • EU:s information om eIDAS finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Skatteverkets PMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om koppling mellan en utländsk e-legitimering och svenskt samordningsnummer/personnummer

Dialog om den svenska kopplingspunkten med hjälp av pilottest

Som en del i dialogen om behov och krav, erbjuder vi dig som är utvecklare i offentlig eller privat sektor möjlighet att informellt testa din tjänst mot den svenska noden baserat på utkast till tekniska specifikationer för eIDAS. Läs mer om Tekniska specifikationer och i vår vägledning för utvecklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Titta in på pilottestsajtenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mejla ditt intresse av inloggning till testmiljön till oss.