Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / Arkiv
  • / Evenemang
  • / Välkomna till vårens forum för betrodda tjänster och elektronisk identifiering

Välkomna till vårens forum för betrodda tjänster och elektronisk identifiering

Den 16 maj arrangerar E-legitimationsnämnden och PTS (Post- och telestyrelsen) forum för betrodda tjänster och elektronisk identifiering som en heldag i centrala Stockholm.

Heldagskonferensen är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetar med tjänster som berörs av eIDAS-förordningen. Max två personer per företag är välkomna för att så många som möjligt ska kunna delta.

Anmäl dig direkt eller börja med att läsa mer om konferensen.