Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / Arkiv
  • / Evenemang
  • / Träffa oss på Offentliga Rummet 24–25 maj

Träffa oss på Offentliga Rummet 24–25 maj

På Offentliga Rummet möts vi som arbetar med digital verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. I år arrangeras evenemanget i Göteborg.

Läs mer om vårt deltagande i Offentliga Rummet på seminarier och som utställare.